Panie, Ty, który jesteś nauczycielem mojej duszy – nauczasz – żeby przejść do życia, aby zmartwychwstać to trzeba umrzeć. Ale śmierć razem z Tobą nie jest już smutna, ale może być radosna, bo połączy z Tobą na zawsze już w Niebie. Dobrze być u stóp Twojego Krzyża…towarzyszyć Tobie.

      Droga Krzyżowa 03.04.2015