Adoracja z różańcem
      Śpiew
      Eucharystia
      Kazanie
      Uwielbienie śpiewem
      Modlitwa wstawiennicza
      Adoracja
      Koronka do Bożego Miłosierdzia