Różaniec z Adoracją
      Pieśni
      Msza Święta
      Kazanie
      Życzenia dla o. Daniela
      Uwielbienie śpiewem
      Modlitwa wstawiennicza
      Koronka do Bożego Miłosierdzia
      Adoracja