Adoracja z różańcem
      Eucharystia
      Kazanie
      Pieśni
      Uwielbienie oraz modlitwa wstawiennicza
      Koronka