Zapraszamy do AKCJI MODLITEWNO-POKUTNEJ, która polega na modleniu się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji uratowania Polski przed zgubną ideologią w dowolnie wybranym przez siebie dniu bądź dniach tygodnia do końca trwania Wielkiego Postu; można też ofiarować 1 dzień postu bądź umartwienie na pozostały czas Wielkiego Postu. Zachęcamy również do modlitwy po zakończeniu okresu Wielkiego Postu.

Prosimy o włączenie się do akcji i jej propagowanie wszystkich ludzi dobrej woli, kapłanów, parafie.

Wiadomość dla kapłanów: PLIK

Wiadomość dla wszystkich ludzi dobrej woli: PLIK

Ulotka do rozprowadzania: PLIK

Koronka w intencji ratowania dzieci i młodzieży przed ideologią gender i wszelkimi formami demoralizacji: PLIK