Kochani, tak jak zostało to już ogłoszone przez Ojca Daniela na spotkaniu młodych, już w sobotę 17 listopada 2012 będziemy zbierali dary dla potrzebujących. Mogą to być ubrania, produkty żywnościowe, zabawki, środki czystości, wszystko co może się komuś przydać, zwłaszcza w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Ważne by Miłosierdzie głosić modlitwą, słowem i czynem. Każdy kto będzie chciał nie tylko skorzystać z Miłosierdzia Bożego na naszym spotkaniu, ale również tym Miłosierdziem podzielić się z bliźnim, będzie to mógł uczynić. Dary będziemy składali do pojemników lub koszy zlokalizowanych prawdopodobnie w okolicach naszego niebieskiego namiotu. Punkt będzie oznaczony i nie powinno być problemu z jego znalezieniem. To pierwsza zbiórka, ale mamy nadzieję, że będzie to stały punkt naszych spotkań. Nie tylko oczekujmy Miłosierdzia, ale przede wszystkim okazujmy je innym.

 

Modlitwa św. Franciszka

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 
Światło tam, gdzie panuje mrok; 
Radość tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
Nie tyle szukać miłości, co kochać; 

Albowiem dając, otrzymujemy; 
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.