Pismo do Księdza dr Arcybiskupa Wacława Depo w sprawie procesu karnego

14.mar.2023

Odpowiedź o.Daniela na dekret biskupa o procesie karnym
Czcigodny Księże Arcybiskupie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2023r. skierowane do mnie przez Księdza Michała Wieczorka w imieniu Księdza Arcybiskupa, a powiadamiające mnie o dekrecie z dnia 24 stycznia br. Metropolity o procesie administracyjnym, karnym skierowanym przeciwko mnie zdecydowałem, że nie będę brał udziału w tym procesie sądowym, ponieważ Ksiądz Arcybiskup jako strona naszego konfliktu nie może być moim sędzią i oskarżycielem. A Ksiądz biskup Andrzej Przybylski i Ksiądz Marian Szczerba osoby nastawione przeciwko mnie i Wspólnocie, nie mają prawa udziału w tym procesie. Nawet w prawie cywilnym jest to niedopuszczalne i amoralne.
Ten dekret o procesie ma charakter osobistej zemsty Księdza Arcybiskupa i Jego współpracowników względem mnie i wiernych wspierających mnie. Ma znamiona nadużycia władzy, wykorzystywania swojej pozycji i bezkarności. Ma więc znamiona stalkingu i uporczywego nękania. Co jest w prawie karalne. W związku z tym nie zamierzam wybierać adwokata, i nie zgadzam się na przyznanie mi adwokata z Urzędu.
Cała sprawa wygląda na proces pokazowy podobny do tych, które były prowadzone przez SB wobec niepokornych kapłanów, aby ich zdyskredytować i zniszczyć. Za to Ksiądz Arcybiskup i Jego współpracownicy zasługujecie na proces karny prowadzony przez Stolicę Apostolską, za wszystkie Wasze decyzje dzielące Kościół, raniące wiernych, a które są niezgodne z prawem kanonicznym.
Przypomnę choćby polecenie Księdza Arcybiskupa w czasie tzw. „pandemii”, o interwencji Księdza Proboszcza i policji w czasie Komunii świętej udzielanej podczas Mszy Św. przy Kościele w Czatachowie.
Wierni tą decyzją Arcybiskupa, którą potwierdził ks. Proboszcz byli i są tym zbulwersowani i głęboko zranieni. Czynności takie są złamaniem prawa kanonicznego i państwowego.
Odnośnie postawy i krzywdzących decyzji Księdza Arcybiskupa i Jego współpracowników będzie powiadomiona Stolica Apostolska.
Ojciec Daniel Galus

Czytaj również

2 OŚWIADCZENIE dotyczące o.Łukasza Prausy

2 OŚWIADCZENIE Umiłowani Siostry i Bracia z wielkim i bólem i smutkiem odnoszę się w tym oświadczeniu do ataków o. Łukasza Prausy, ktory w ostatnim czasie, na swoim Facebooku, w sposób bezpardonowy Nas obraża i oczernia, między innymi, ogłaszając, że jesteśmy...