Pielgrzymka Harmęże k /Oświęcimia KRAKÓW św.RITA 22 listopada 2014

5. 30 odjazd z MYSZKOWA zabieramy po trasie CZELADŻ M-1 (6.00)  SOSNOWIEC  (6.15) -TYCHY (6.45)

8.00-10.00 nawiedzenie Centrum św. Maksymiljana Kolbe w HARMĘŻACH (relikwie) oraz wystawa p.t "KLISZE PAMIĘCI "byłego więźnia MARIANA KOŁODZIEJA  (patrz w internecie na stronie franciszkanów)

11.30 CENTRUM Jana Pawła II w Łagiewnikach nawiedzenie i spacer po  Starym  Krakowie

15.00 obiad w Centrum Pomocy o. Pio Wawel-Skałka 

18.00 Eucharystia z nabożeństwem do św.RITY

ok. 20-ej powrót autostradą przez Mysłowice – Sosnowiec – Czeladż – Myszków

 

koszt ok. 50 zł (w cenie przejazd, obiad, wstęp do Harmęży)

ZAPISY  Andrzej Łapaj  604 / 843-453 e-mail:  kostek-196@wp.pl