Petycja w sprawie przekazania Domu Maryi Wspólnocie MIMJ

19.lut.2021

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa,

Dnia 5 lutego 2021 roku przypadały 11 urodziny naszej Wspólnoty. Jak zapewne wiecie powstała ona z małej grupy modlitewnej, która spotykała się w Pustelni na Adoracjach Najświętszego Sakramentu.

W związku z tym chcieliśmy złożyć Wam serdeczne podziękowania za to, że przez wiele lat wspieraliście naszą Wspólnotę sercem, modlitwą, a także swoją obecnością na Spotkaniach ewangelizacyjnych. Cieszymy się, że w ciągu tych lat wiele serc i wiele dusz powróciło do Boga, zostało uratowanych dla wieczności i wielbiło Boga za Cuda Jego Niezmierzonego Miłosierdzia.

Dziękujemy również za Wasze wsparcie dla wszystkich dzieł Wspólnoty. Szczególne podziękowania należą się Wam za wkład w powstanie Domu Maryi, jako, że istnieje on dzięki Waszym ofiarom, dzięki Waszym darowiznom i dzięki nabywanym przez Was cegiełkom.

Obecnie przy naszej Wspólnocie działa nowa Fundacja – Źródło Miłosierdzia. Jest to jedyna Fundacja związana z naszą Wspólnotą, a osoby które ją tworzą są członkami MiMJ. Gorącym pragnieniem tej Fundacji jest między innymi ukończenie budowy Domu Maryi, tak aby mógł on służyć Wam wszystkim, zgodnie z pierwotnymi założeniami i planami. Jednak nie jest to na razie możliwe, ponieważ Dom ten nadal pozostaje w posiadaniu Fundacji Anioł Miłosierdzia, która nie jest już związana ze Wspólnotą MiMJ, i którą tworzą osoby nie należące już do Wspólnoty.

Niestety nie mają one jednak woli przekazania go (czyli tak naprawdę zwrócenia) nowej Fundacji. A przecież oczywiste jest, że według obowiązujących norm etycznych i moralnych, a przede wszystkim według Bożych zasad życia, prawo do dysponowania i zarządzania Domem Maryi przysługuje Ojcu Danielowi oraz Wspólnocie MiMJ, jednak podejmowane przez nas próby odzyskania tego Domu zakończyły się negatywnie.

Przypomnijmy, że Fundacja Anioł Miłosierdzia powstała wewnątrz Wspólnoty MiMJ, była jej częścią i miała na celu pomoc przy realizowaniu misji Wspólnoty. Fundację tę tworzyły osoby, które podlegały więc Ojcu Danielowi jako Pasterzowi Wspólnoty. Wszystko zatem czym dysponowała Fundacja należało tak naprawdę do Wspólnoty, służyło Wspólnocie i wszystkim osobom związanym ze Wspólnotą.

Niestety Fundacja Anioł Miłosierdzia zaczęła prowadzić w 2020 roku swoją odrębną, jakby prywatną działalność, odłączyła się również od Wspólnoty zostawiając sobie jednak wszystkie dobra materialne będące według norm moralnych własnością MiMJ. Jest to dla nas ogromny ból i problem również ze względu na Was wszystkich, którzy posiadacie Swój wkład, a więc również udział w tych dobrach.

Ponieważ nie chcielibyśmy zawieść Waszych oczekiwań związanych z działalnością Fundacji, jej dziełami, a zwłaszcza z Domem Maryi dlatego jeśli niepokoi i boli Was sytuacja, która teraz ma miejsce, jeśli czujecie się nią rozczarowani i zasmuceni, a nawet w pewien sposób oszukani, jeśli nie zgadzacie się z utratą Domu Maryi, to bardzo prosimy byście wyrazili to poprzez podpisanie PETYCJI, do której link znajduje się poniżej. Pragniemy przez to okazać Wam wdzięczność i szacunek za to, co uczyniliście by wspierać budowę tego Domu.

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_przekazania_domu_maryi_wspolnocie_mio_i_miosierdzie_jezus#form

Pragniemy również by zwyciężyła prawda, sprawiedliwość i uczciwość dlatego zwracamy się do Was z tym apelem.

Dziękując za Was i za wszystko co uczyniliście dla Wspólnoty MiMJ życzymy obfitości Bożego Błogosławieństwa przez Niepokalane Serce Maryi w Nowym Roku 2021.

Wspólnota MiMJ

P. S. W dniu 14 września 2017 roku, podczas zalewania fundamentów Domu Maryi, Ojciec Daniel poświęcił figurkę Matki Bożej Fatimskiej oraz Różaniec i ziemię z Fatimy. To wszystko chwilę później zostało w tych właśnie fundamentach umieszczone…

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....

Podziękowanie

Podziękowanie

Umiłowani Siostry i Bracia z okazji Dnia Wielkiego Czwartku , Dnia Kapłanstwa pragnę z pokorą i radością i z wielką Miłością podziękować Jezusowi- Kapłanowi Miłości i Miłosierdzia i Maryi-Matce Kapłanów za cudowny i wspaniały Dar Kapłanstwa , którym mnie Bóg obdarzył...