Umiłowani Bracia i Siostry, jako Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, powołana do głoszenia miłości i miłosierdzia Jezusa, modlitwą, słowem i czynem, poprzez „Ogień Jezusa”, Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny, który wydajemy, chcemy szczególnie głosić miłość Jezusa poprzez słowo.

W imieniu redakcji „Ognia Jezusa” i Wspólnoty dziękuje Wam za wszelkie wsparcie tego dzieła, modlitewne i materialne, i pokornie o to wsparcie prosimy. Niech przez lekturę naszego czasopisma Ogień Miłości Jezusa, zapłonie w Waszych sercach, domach, rodzinach, parafiach.

Zachęcam więc do czytania i prenumeraty miesięcznika.

Wsparcie materialne prosimy dokonywać na konto Fundacji „Anioł Miłosierdzia” z dopiskiem „Ogień Jezusa

25 8279 1036 0421 4775 2004 0001

kod SWIFT (BIC CODE) dla przelewów zagranicznych: POLUPLPR

Międzypowiatowy Banku Spółdzielczym w Myszkowie

Fundacja „Anioł Miłosierdzia”
ul. Stanisława Moniuszki 13
42-310 Żarki

Ojciec Daniel