Odpowiedź ojca Daniela na oświadczenie Kurii Częstochowskiej z dnia 24 sierpnia 2023r.

30.sie.2023

Odpowiedź ojca Daniela na oświadczenie Kurii Częstochowskiej z dn. 24 sierpnia 2023r.

Z oświadczenia Kurii Częstochowskiej wynika, że wszystkie ich oskarżenia skierowane przeciwko mnie, są fałszem i oszczerstwem. To oświadczenie jest pełne perfidii i manipulacji. Wielu wiernych jest nim zgorszonych i wstrząśniętych, bo na wszystkie sposoby niszczy się mnie katolickiego kapłana i dzieli Kościół, czyli wiernych. Wierni i ja nie rozumiemy tych ataków pełnych mściwości i złośliwości. Według prokuratury myszkowskiej doniesienie na mnie jest nieprawdziwe. Poobnie jak bylo w przypadku mojego zameldowania, kiedy Kuri Częstochowska twierdzila, że jestem nielegalnie zemeldowany.Wojewoda Śląski uznał, że moje zameldowanie jest ważne i legalne. Więc te wszystkie zgłoszenia na mnie są fałszywe,a fałszywe zawiadomienia do organów ścigania, wprowadzające ich w błąd są karalne.
Módlmy się, aby sprawiedliwy Bóg usunął z urzędów ludzi zajmujących wysokie stanowiska w Archidiecezji Częstochowskiej, którzy niszczą wiernych i kapłanów służących Bogu i Kościołowi. Słowo Boże na tą sytuację z Psalmu 86 : ” O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają względu na Ciebie. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem milosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną; udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy.Uczyń dla mnie znak -zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żes Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie”. Ps 86, 14-17

Ojciec Daniel Galus
Pasterz Katolickiej Wspólnoty”Miłość i Miłosierdzie Jezusa”.

Czytaj również

Spotkanie Ewangelizacyjne 15.06.2024

Spotkanie Ewangelizacyjne 15.06.2024

Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z Matką Boską Kapłańską już w najbliższą sobotę Rozpoczynamy o 12.00 NABOŻEŃSTWEM FATIMSKIM Prosimy, abyście w miarę możliwości byli ubrani na biało i zabrali ze sobą róże dla...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza Rysia Pamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_ojca_daniela_galusa_do_kardynaa_grzegorza_rysia