Odpowiedź o.Daniela na pismo od abp.Wacława Depo z dnia 21.12.2022

10.sty.2023

Czatachowa, 10 styczeń 2023r

Wielebny Księże Biskupie

Otrzymałem list od Księdza Arcybiskupa z dn. 21 grudnia 2022r.
Jestem zbulwersowany treścią tego pisma. Jest w nim wiele kłamstw,pomówień, manipulacji i cynizmu.
W tym liście jest wiele gróźb skierowanych do mnie i wiernych gromadzących się
w Kościele w Czatachowie. W tym piśmie chodzi o to by mnie zastraszyć i wymusić działania niezgodne z moim sumieniem i prawem kościelnym.

Decyzja o karze suspensy Księdza Arcybiskupa doskonale wiemy , że jest niezgodna z prawem kanonicznym. Została nałożona w związku z nieprzestrzeganiem przeze mnie rozporządzeń sanitarnych, państwowych. Nie jest więc związana
z  nieposłuszeństwem Ojcu Świętemu, ale jest wyrazem uprzedzeń, urazów i chęci zemsty ze strony Biskupa za mówienie prawdy przeze mnie, sprzeciwianiu się mafii lawendowej, masonerii kościelnej i kościelnej esbecji ( tajni współpracownicy SB wśród duchownych).

Jeżeli chodzi o afery pedofilskie, homoseksualne i inne nadużycia wiemy, że jest ich bardzo wiele w Archidiecezji – nie jestem powołany do zajmowania się tymi sprawami. Ale wierzę , że już niedługo odbędzie się kanoniczna wizytacja apostolska w Archidiecezji częstochowskiej badająca te sprawy, jak ich możliwe ukrywanie.

Przez swoje nieprzemyślane słowa pisma i działania sam Ksiądz Biskup kompromituje się, szkodzi sobie i Kościołowi lokalnemu, i wielu wiernym.
Wierni są tym zgorszeni, zbulwersowani i pełni zamętu. Decyzje Ks. Arcybiskupa
i Jego współpracowników dzielą Kościół, powodują rozłamy wśród wiernych i ranią wielu niewinnych członków Kościoła. Przez oczernianie i robienie nagonki na mnie
i wspólnotę „ Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, oraz wiernych związanych z tym dziełem przez Arcybiskupa i Jego ludzi, w mediach, w Watykanie, w Episkopacie,
w diecezjach , parafiach Polski, i wielu innych miejsc na świecie, ludzie są zastraszani, potępiani, pogardzani. Nie udziela się im rozgrzeszenia i przeszkadza
w przyjmowaniu Komunii Świętej, i to z winy Arcybiskupa.

Jeżeli chodzi o Stolicę Apostolską to dobrze Ksiądz Biskup wie ze swoimi współpracownikami, że kary nałożone przez Biskupa, Stolica Apostolska zawiesiła, one nie obowiązują.

Jeżeli chodzi o Dom Maryi, który został nam i pielgrzymom zabrany przez Fundację “Anioł Miłosierdzia”, ludzie poczuli się okradzeni i oszukani, a Ksiądz Biskup ze swoimi ludźmi wsparli te działania Fundacji, która mówi, że nie oddają nam Domu Maryi, bo o to prosił sam Arcybiskup.

Osoby przebywające w Pustelni są tutaj legalnie.

Jeżeli chodzi o osobę Franciszka prosił wiele razy, żeby nie nazywać Go papieżem, ale Biskupem Rzymu. Jesteśmy więc posłuszni Jego prośbom. Ponadto ostatnio powiedział publicznie, że jest Komunistą i że nazwał Jezusa komunistą. Czy Ksiądz Biskup uznaje te tezy Franciszka? Ponadto Ksiądz Biskup odciął się ode mnie i od wiernych, kiedy skrytykowałem noszenie maseczek i innych obostrzeń. Więc sam zerwał jedność z wiernymi czyli z Kościołem. Jak wróci Ksiądz Biskup do wierności z wiernymi, przeprosi i naprawi to zło, które im uczynił na pewno Ksiądz Biskup stanie się na nowo ich Biskupem.

Wmawianie mnie i wiernym, że wyznaliśmy deklaracje schizmy, że mamy znamiona sekty uwłacza zdrowemu rozsądkowi, jest kpiną, cynizmem i fałszem. Nigdy nie było takiego aktu. Za to wiele razy ja, Wspólnota i wierni przebywający do nas, wyrażaliśmy pełną przynależność do Kościoła Katolickiego, do nauki katolickiej. Jesteśmy więc w Sercu Kościoła, kochamy Kościół, wierzymy w Niego i budujemy Go przez nawrócenie, modlitwę i ewangelizację. Jeżeli Ksiądz Biskup razem ze swoimi ludźmi będzie podejmował działania pełne mściwości i złośliwości względem nas, aby posługując się Stolicą Apostolską wyrzucić nas z Kościoła będziemy reagować.

Odnośnie zachowania prawa na które Ksiądz Biskup się powołuje, należy przypomnieć iż Arcykapłani Kajfasz i Annasz, oraz Piłat skazując Pana Jezusa na śmierć i prześladując Jego uczniów mówili, że wypełniają prawo Boże i państwowe. Czy chcesz Księże Arcybiskupie ze swoimi współpracownikami naśladować tych ludzi?

Wiemy doskonale ile Ksiądz Biskup ma grzechów i nieprawości na swoim sumieniu, które popełnił w swoim życiu. Gdyby to wyszło na jaw zostałby Ksiądz Biskup suspendowany, a nawet ekskomunikowany. Zachęcam więc Biskupa do złożenia rezygnacji ze swojego urzędu i udania się na pokutę i modlitwę do końca swojego życia. Tym bardziej, że Ksiądz Biskup jest w wieku w którym Pan Bóg może
w każdej chwili powołać przed swój Sąd.

Mam nadzieję, że następca Księdza Biskupa będzie miał serce i miłość do nas jaką miał śp . Arcybiskup Stanisław Nowak, który nas wspierał i błogosławił.
A wierzymy więc, że z nowym Biskupem będziemy mogli w pełni współpracować.

Jeżeli chce Ksiądz Biskup ze swoimi ludźmi pojednać się z wiernymi to zapraszamy na modlitwę i rozmowę do Pustelni w wyznaczonym przez Biskupa czasie. Przyjmiemy Was z życzliwością, tak jak przyjęliśmy Księdza wikarego z Żarek
w czasie wizyty kolędowej.

Razem ze Wspólnotą i wszystkimi wiernymi czekam na spotkanie i rozmowę.

W Imię Jezusa, w Imię Jego Miłości i Miłosierdzia z serca przebaczamy wszystko Księdzu Arcybiskupowi i Jego współpracownikom.

Modlimy się za Was, abyście w tej sprawie nie słuchali Szatana i demonów i nie niszczyli nas pod ich wpływem, ale byście byli posłuszni Duchowi Świętemu
i Maryi, którzy nas prowadzą , miłują, bronią i błogosławią.

 

Ojciec Daniel Galus

wraz z Katolicką Wspólnotą

“Miłość i Miłosierdzie Jezusa”

oraz ze wszystkimi Wiernymi,                                      którzy nas wspierają.

Czytaj również

Pielgrzymka Piesza

Pielgrzymka Piesza

MiMJ Pielgrzymka piesza do Łagiewnik Info dotyczące kosztów i wpłat zaliczki. Koniecznie podawać tytuł wpłaty ! Koszt całkowity uwzględniający ceny paliw i żywności - 700 zł dzieci do 10 rż nie płacą od 11 do 14 rż 350 zł od 15 rż powyżej 700 zł. Prosimy o wpłaty do...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza RysiaPamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.mimj.org/petycja