Odpowiedź na komunikat Nuncjatury Apostolskiej z dn. 6 maja 2022r.

23.maj.2022

Z dużym zaskoczeniem przeczytałem komunikat Nuncjatury Apostolskiej odnoszącym się do mojej osoby.

Wielu wiernych pisało do Nuncjatury w mojej sprawie i sprawie Wspólnoty

“Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. Wysłana została petycja w tej sprawie, pod którą podpisało się kilka tysięcy osób. Na żadne z tych pism Nuncjatura nie odpowiedziała. Milczała. Wierni odebrali to jako rodzaj lekceważenia ich opinii w tej sprawie. Nie było też, żadnych pozytywnych publicznych komunikatów Nuncjatury na ten temat. Gdy natomiast 5 maja 2022r. umieściłem oświadczenie wyjaśniające, które było odpowiedzią na komunikaty Kurii częstochowskiej z dn. 29 kwietnia br. na drugi dzień Nuncjatura odpowiedziała na to dziwnym komunikatem, w którym nie ma żadnego podpisu. Nikt z imienia i nazwiska się pod tym nie podpisał. Jest kilka ogólnych pieczątek Nuncjatury i kilka parafek. Wyraźnie wynika, że tekst komunikatu był pisany pośpiesznie i na zamówienie kogoś z Kurii częstochowskiej. Jest chaotyczny i niedyplomatyczny.

Ten tekst pisany przez anonimowego przyjaciela to rodzaj koleżeńskiej przysługi. Jest oznaką wewnętrznych układów kościelnych, aby chronić swoich interesów, na zasadzie „ręka rękę myje”.

Ten anonimowy przyjaciel popełnił wiele błędów, co jest przejawem braków w wykształceniu dyplomatycznym. Nie chciał się ujawniać swoim podpisem potwierdzając pieczątkami zmanipulowany tekst pochodzący z Kurii częstochowskiej, ponieważ wie, że jest on niewiarygodny.

Komunikat jest tendencyjny i nieważny. Przysłowiowa sprzątaczka z Nuncjatury mogłaby to sama uczynić.

Nadal nie ma publicznie ukazanego przez Kurię listu od Kongregacji ds. Duchowieństwa pozwalającego na udostępnienie części dekretu ( „Zarządzenie”) z dn. 3 maja 2021r.

Jeżeli jest taki dokument powinien być upubliczniony i również i mnie przekazany, bo jestem stroną w sprawie. Jeżeli nie będzie ujawniony tzn. że go nie ma. Stąd wniosek, że Kuria ujawniając część dekretu z dn. 3 maja 2021r. w sposób zmanipulowany uczyniła to nielegalnie, i w nieposłuszeństwie Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty

„ Miłość i Miłosierdzie Jezusa”

Czytaj również

Spotkanie Ewangelizacyjne 15.06.2024

Spotkanie Ewangelizacyjne 15.06.2024

Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z Matką Boską Kapłańską już w najbliższą sobotę Rozpoczynamy o 12.00 NABOŻEŃSTWEM FATIMSKIM Prosimy, abyście w miarę możliwości byli ubrani na biało i zabrali ze sobą róże dla...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza Rysia Pamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_ojca_daniela_galusa_do_kardynaa_grzegorza_rysia