ODPOWIEDŹ CZŁONKÓW WSPÓLNOTY NA OSTATNI DEKRET Z KURII

23.maj.2022

W odniesieniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2022r. wydanego przez rzecznika prasowego Archidiecezji Częstochowskiej ks. Mariusza Bakalarza:

1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw karze suspensy nałożonej na ojca Daniela przez Arcybiskupa księdza Wacława Depo. Decyzja ta, jest atakiem na wierzącego i modlącego się kapłana, który od 15 lat wiernie posługuje jako kapłan w Pustelni pw. Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie.

Jest to niegodziwa i niesprawiedliwa kara, wynikająca z subiektywnego spojrzenia Arcybiskupa Wacława Depo, i nie jest obiektywnym stwierdzeniem i rzeczywistym faktem, ale opartym na donosach, pomówieniach, kłamstwach, oszczerstwach niektórych byłych członków Wspólnoty i fundacji „Anioł Miłosierdzia”.

,,Jezus powiedział: „ Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce stada”. Mt 26,31b

2. Stwierdzenie, że Pustelnia pw. Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie utraciła swój pierwotny charakter, jest poważnym kłamstwem gdyż, Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynie, a następnie posłał na misję Nowej Ewangelizacji, a zatem z powołania pustelniczego rodzi się powołanie ewangelizacyjne.

Wyłączenie tego miejsca z kultu liturgicznego jest zniszczeniem dzieła Nowej Ewangelizacji

i uderzeniem w dobro duchowe wiernych Kościoła Katolickiego gromadzących się licznie w tym miejscu od wielu lat.

„Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś”. Dz 4, 27

3. Arcybiskupie Wacławie Depo nie masz żadnego prawa publicznie wykluczać z Kościoła Katolickiego wspólnotę wiernych świeckich oddanych Panu Bogu i Kościołowi tylko dlatego, że nie donoszą, nie spiskują przeciwko ojcu Danielowi – wiernemu Pasterzowi Kościoła Katolickiego, który głosi prawdę i ma odwagę sprzeciwiać się Twoim kłamstwom i masońskim strukturom kościelnym, które opanowały Kościół w Polsce i na świecie.

„ Wszystko co z Boga zrodzone zwycięża świat”. 1J 5,3

4. Wyrażamy stanowczy sprzeciw opiece innych kapłanów i odsyłanie nas do Odnowy w Duchu Świętym. Oburzające jest, że świeckim koordynatorem tej Odnowy jest, była członkini i lider Wspólnoty „ Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, która była i jest przeciwna ojcu Danielowi i wspólnocie. Osoba ta brała udział w kradzieży Domu Maryi.

„ Jezus mu rzekł: „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” Łk 22, 48

Nie ma możliwości zbudowania i rozwoju duchowego wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, która niszczy inne wspólnoty charyzmatyczne w diecezji i oparta jest w swoich skostniałych strukturach na kłamstwie i manipulacji – to nie jest Ewangelia.

Nieprawdą jest, że ojciec Daniel otrzymał karę suspensy za zwykłe nieposłuszeństwo Ordynariuszowi miejsca, lecz swą pokorną, charyzmatyczną i katolicką posługą kapłańską ujawnia nieprawości hierarchii kościelnej.

Arcybiskup Wacław Depo był dokładnie i na bieżąco informowany o działaniach i przedsięwzięciach „ Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa” w tym budowy Domu Maryi, powstaniem miesięcznika „Ogień Jezusa”, obecnie katolicki kwartalnik charyzmatyczny „ Światło Jezusa”, jak również Arcybiskup wyrażał comiesięczną pisemną zgodę na prowadzenie spotkań ewangelizacyjnych przez ojca Daniela Galusa.

Nie słuchamy i nie będziemy słuchać Arcybiskupie dekretów hierarchii kościelnej sprzeciwiającej się Bogu i mającej na celu zniszczenie wspólnot charyzmatycznych.

„ Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem”. Dz 5, 38b

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz 5, 29 

Członkowie Katolickiej Wspólnoty

Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Czytaj również

Pielgrzymka Piesza

Pielgrzymka Piesza

MiMJ Pielgrzymka piesza do Łagiewnik Info dotyczące kosztów i wpłat zaliczki. Koniecznie podawać tytuł wpłaty ! Koszt całkowity uwzględniający ceny paliw i żywności - 700 zł dzieci do 10 rż nie płacą od 11 do 14 rż 350 zł od 15 rż powyżej 700 zł. Prosimy o wpłaty do...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza RysiaPamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.mimj.org/petycja