Numer 5 miesięcznika „Ogień Jezusa”, marzec 2014

06.mar.2014

Umiłowani Czciciele Ognia Jezusa, czyli Ducha Świętego. Tematem tego numeru jest Krew Jezusa.

Święty Jan Ewangelista pisze: „Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.” (…) „I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili”. (J 19, 33-34, 37)

Wypłynęła Krew Miłości, a Wy jesteście spragnieni. Jezus więc woła: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7, 37)

Pijcie więc. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowie­czego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 53-57) Będziesz ŻYŁ.

A teraz za Świętą Faustyną ofiaruj Tę Krew: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew…

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

  • Krew Jezusa

  • O sensie cierpienia

  • Najważniejszy jest Jezus

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....