Nagrania ze spotkania otwartego 19.11.2011

22.lis.2011

      Kazanie...

      Słowo od Arcybiskupa i ogłoszenia po Mszy św.

      Uwielbienie...

      Świadectwa...

      Modlitwa o uwolnienie

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne

      Modlitwa wylanie Ducha Świętego i zakończenie

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....