Kazanie...

      Słowo od Arcybiskupa i ogłoszenia po Mszy św.

      Uwielbienie...

      Świadectwa...

      Modlitwa o uwolnienie

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne

      Modlitwa wylanie Ducha Świętego i zakończenie