Nagrania spotkania otwartego 21.04.2012

23.kwi.2012

      Kazanie (cała liturgia Słowa)...

      Ogłoszenia po Mszy św...

      Uwielbienie...

      Świadectwa...

      Modlitwa uwolnienia...

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne...

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne...

      Modlitwa o wylanie Ducha Świętego...