Kazanie (cała liturgia Słowa)...

 

      Ogłoszenia po Mszy św...

      Uwielbienie podczas adoracji...

      Świadectwa...

      Modlitwa uwolnienia...

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne...

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne...

      Modlitwa o wylanie Ducha Świętego..
.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą fundację
Miłość i Miłosierdzie Jezusa 🙂