Słowo ks. proboszcza...

 

      Eucharystia (cała)...

 

      Kazanie...

 

      Uwielbienie...

 

      Świadectwa...

 

      Modlitwa uwolnienia...

 

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne...

 

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne...

 

      Modlitwa o wylanie Ducha Świętego...