Nagrania spotkania otwartego 18.02.2012

20.lut.2012

      Kazanie...

      Uwielbienie...

      Świadectwa...

      Modlitwa uwolnienia...

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne...

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne..
.

      Modlitwa o wylanie Ducha Św...