Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą fundację Miłość i Miłosierdzie Jezusa 🙂
Dzięki waszemu wsparciu możemy kontynuować i rozwijać to dzieło na chwałę Pana, głosząc Miłość i Miłosierdzie zranionym braciom i siostrom na całym świecie. Ostatniego spotkania otwartego słuchano na żywo w ponad 20 krajach!

Głównie na Słowacji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Kanadzie i Francji.
Dziękujemy za wsparcie! 🙂

      Eucharystia (cała)...

      Kazanie...

      Uwielbienie podczas adoracji...

      Świadectwa...

      Modlitwa uwolnienia...

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne..
.

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne...

      Modlitwa o wylanie Ducha Świętego...