Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty która otrzymałaś od Boga posłannictwo
i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy
Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby
ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

Amen.

Święci Aniołowie i Archaniołowie
brońcie nas i strzeżcie nas.

Amen.