Litania do Ducha Świętego

02.wrz.2010

Kyrie elejsonChryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nasChryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Bożezmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Bożezmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Bożezmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem
w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu Świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, Źródło radości,
Duchu Święty, strażniku naszych sumień,
Duchu Święty, obecny w nas przez Twoją łaskę,
Duchu Święty, Dawco mądrości i rozumu,
Duchu Święty, Dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, Dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, Dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw – wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działania łaski – wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec naszych bliźnich,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od wiekuistego potępienia,

My grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,
Abyś w nas godne dla siebie mieszkanie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w Twojej łasce utwierdzić raczył,
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

P: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W: I odnów we mnie moc Ducha.

Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody
w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług Swoją łaską,
zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego.
W. Amen.

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....