Kwartalnik ŚWIATŁO MARYI – nowy numer

14.wrz.2023

Umiłowani Siostry i Bracia,

Oddajemy w Wasze ręce 3 nr naszego kwartalnika „Światło Maryi” .
Ten numer jest poświęcony Ewangelii Świętego Jana Apostoła. Tą czwartą Ewangelię napisał umiłowany uczeń Pana Jezusa. Ta Ewangelia to Ewangelia miłości Serca Jezusa. Jest najgłębsza i najpiękniejsza ze wszystkich Ewangelii. Święty Jan był najbliżej Jezusa i Maryi. Poznał więc, najgłębsze sekrety Ich Serc, które ujawnił w swojej Ewangelii. Czytajmy więc, i rozważajmy te piękne i święte słowa pod opieką św. Jana, którego symbolem biblijnym jest wznoszący się do lotu orzeł. Święty Jan jest więc duchowym orłem, który wznosi nas przez swoją Ewangelię do Jezusa Chrystusa.
Święty Janie Apostole niebiański orle, módl się za nami, abyśmy wznieśli się do nieba.

O. Daniel wraz z Redakcją gazety Magdaleną Gałkowską i Ewą Tylus.

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....

Podziękowanie

Podziękowanie

Umiłowani Siostry i Bracia z okazji Dnia Wielkiego Czwartku , Dnia Kapłanstwa pragnę z pokorą i radością i z wielką Miłością podziękować Jezusowi- Kapłanowi Miłości i Miłosierdzia i Maryi-Matce Kapłanów za cudowny i wspaniały Dar Kapłanstwa , którym mnie Bóg obdarzył...