Oto kilka(naście) piosenek nagranych na naszych spotkaniach. Dużo osób o to prosi, więc oto są 🙂

      Jak niemowle

      Bóg jest tak blisko nas

      Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam

      O cuda

      Czekam na Ciebie Dobry Boże

      Duchu Święty do nas przybądź

      Duchu Święty przyjdź

      Duchu Święty wołam przyjdź

      Jak ożywczy deszcz

      Jezu weź mnie na ręce

      Jezus najwyższe Imię

      Kocham Ciebie Jezu

      Krzyżu Święty

      Matko niosąca Boga

      Nic nie musisz mówić

      Nie jestem godzien

      O cuda cuda

      Nie zabraknie

      Oddaję Ci

      On z miłości zbawił świat

      Oto Jezus nasz Pan

      Pan jest Pasterzem

      Powietrzem moim jest

      Przybliżam się do tronu łaski

      Przyjdź Jezu przyjdź

      Ta krew

      Tobie Panie zaufałem

      Ty światłość dnia

      Ty jesteś mym lekarzem

      Uwielbiam Twoje Imię

      Uwielbiamy Cię Jezu Baranku nasz

      W kruszynie chleba Panie jesteś

      Wielka radość

      Witaj pokarmie

      Zaufałem Panu i już

      Zbawienie przyszło przez Krzyż