Uzdrowienia, znaki i cuda – Otwórz się!

Słuchajmy Boga, bo Bóg dzisiaj do nas mówi. Bóg uzdrawia nasze uszy i nasz język abyśmy wielbili Boga i głosili Jego chwałę. Wielbić Boga w językach, modlić się w Duchu Świętym – jest to modlitwa która otwiera nas na Boga. Przekleństwo które wypowie ojciec lub matka może się wypełnić, zamknąć na Boga, może nawet uszkodzić ciało. Izajasz – człowiek który słucha Boga

      Kazanie...