W ostatnim najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, Jezus stojąc, zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije…

      Kazanie