Kazanie 22.07.2012 – Dobry Pasterz

02.sie.2012

 

Dobry Pasterz

Bóg jest Pasterzem, który pasie i dba o tych którzy Go kochają i o tych którzy Go nienawidzą. Wiele osób które poznają Boga i odpowiadają miłością na Miłość to już bez Niego nie potrafi żyć. Sama wiara jeżeli nie będzie połączona z miłością to może przekształcić się w bałwochwalstwo.

 

      Kazanie...

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....