Czyste serce

Prawo zapisane w sercu – to w sercu rodzi się zło i dobro. Obmyj swoje serce z grzechu… Nasze serce na wieki świątynią i tabernakulum Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą Bł. Bartolo Longo – od satanisty do świętego

      Kazanie...