Kto chce być mądry?

Bóg wzywa nas abyśmy żyli mądrze i rozsądnie. Mamy wyrzec się logiki tego świata, a być mądrym w oczach Boga. Szukać i poznać wolę Pana, bo kto pełni wolę bożą będzie żył wiecznie. Odbuduj Kościół przez odbudowę swojego życia, swojej relacji z Bogiem. Aby żyć mądrze trzeba karmić się Ciałem i Krwią Jezusa.

      Kazanie...