Młodzi ludzie odchodzą od wiary ponieważ nie doświadczają radości spotkania z Jezusem. Otwórz się na Chrystusa, a radość sama popłynie z twojego serca. Idź za Jezusem, za Umiłowanym, twoim Panem i Bogiem – jak św. Jan Chrzciciel, a twoje życie będzie takim życiem jakim Bóg wymarzył dla Ciebie.

      Kazanie...