Maryja

Całe życie Maryi było ciche i pokorne, została wywyższona ponieważ pełniła wolę Boga a skoro Bóg tak bardzo wywyższył Maryję to nie jest przesada kochać ją tak bardzo. Maryja – żywa Arka Nowego Przymierza – my też możemy być żywą Arką Boga, nosić Boga w sobie.

 

      Kazanie...