W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie <<Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi>>

      Kazanie