Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową…

      Kazanie