27-30.07 Karmelitańskie Dni Młodych
To czas budowania więzi z Bogiem i człowiekiem.
Mają one charakter modlitewny, choć nie zabraknie chwil na wspólną zabawę, taniec, śpiew i uwielbienie.
Polecamy i zapraszamy! Więcej informacji i zapisy pod adresem www.bosi.org.pl