Odpowiadając na liczne zapytania wiernych w jaki sposób oprócz modlitwy można wesprzeć o. Daniela oraz Wspólnotę MiMJ podajemy kontakt do Dykasterii od Spraw Świeckich w Watykanie oraz drugi kontakt do Kongregacji do Spraw Biskupów

Dicastery for Laity, Family and Life
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City
info@laityfamilylife.va
Tel.: +39 06 698 69 300
Fax: +39 06 698 87 214

Kongregacja ds. biskupów
Palazzo della Congregazioni,
00193 Roma,
Piazza Pio XII, 10
Telephone:+39 06 698 84 217
Fax: +39 06 698 85 303
prefetto@cclergy.va, vati076@cbishops.va, clero@cclergy.va