Informacja księdza Daniela Galusa w sprawie komunikatu kurii częstochowskiej z dnia 18 listopada 2020 roku

20.lis.2020

INFORMACJA KSIĘDZA DANIELA GALUSA
W SPRAWIE KOMUNIKATU KURII CZĘSTOCHOWSKIEJ
Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU

Stając jako duszpasterz i wierny Kościoła – wobec opublikowanego w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2020 r. – komunikatu rzecznika prasowego Archidiecezji Częstochowskiej ks. Mariusza Bakalarza odnośnie mojej osoby i prowadzonej działalności, niniejszym przedstawiam relację z wczorajszego spotkania:

W pierwszej kolejności oświadczam, iż w spotkaniu w dniu 17 listopada 2020 r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, razem z  J.E. Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo i J.E. Księdzem Biskupem Andrzejem Przybylskim, brała udział również Pani Agnieszka Maćkówka, działająca od kwietnia 2020 roku, zarówno jako mój reprezentant, jak i Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa – która była świadkiem jego przebiegu oraz brała udział w rozmowach. Oczywiście, była tam również obecna moja osoba.

Z mojej strony nie ma zgody na przyjęcie przez Rzecznika Prasowego Archidiecezji Częstochowskiej, iż moja postawa cechuje się nieposłuszeństwem, brakiem reakcji na udzieloną naganę i wywoływaniem zamętu i zgorszenia wśród wiernych, wyrażonego w komunikacie z dnia 18 listopada 2020 roku. Kuria Metropolitalna jedynie zapewniała o chęci pomocy dla tworzonego przeze mnie dzieła, jednakże żadnej faktycznej pomocy nigdy nie świadczyła. Prawdą jest, iż od wielu lat prosimy Kurię jako Wspólnota o pomoc w sprawie uregulowania jej statusu.

W trakcie spotkania kilkukrotnie ponowiłem prośbę o znalezienie konsensusu dla współistnienia Pustelni w porozumieniu z Kurią. To ja od wielu lat zabiegałem o spotkanie z J.E. Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo, chcąc uzyskać akceptację i rekomendację dla podejmowanych działań. Spotkania te, mimo moich wieloletnich wysiłków pozostały bez owoców, a Kuria nie przychyliła się do pomocy w uregulowaniu sytuacji Wspólnoty, o co w dniu dzisiejszym jeszcze raz proszę i apeluję.

Sposób, w jaki zostałem potraktowany na wskazanym spotkaniu, wpisuje się w schemat podejmowanych z premedytacją działań, mających na celu odebranie mi głosu jako wiernego Kościoła, a także zdyskredytowanie mnie i prowadzonej przeze mnie Wspólnoty. Nie ma podstaw moralnych ani prawnych, aby Wspólnota i jej wierni byli traktowani w taki sposób, zwłaszcza wobec kolejnych bezpodstawnych prób nękania mojej osoby przez przełożonych w Kurii.

Jak zostałem osobiście przez J.E. Księdza Arcybiskupa zapewniony w obecności świadka, udzielona mi wcześniej kara nagany miała li tylko charakter „symboliczny”, nie pozbawiała mnie możliwości sprawowania Eucharystii czy organizowania nabożeństw, ani nie nakładała żadnych innych ograniczeń mojej posługi jako kapłana.
Podkreślenia wymaga, iż nigdy wobec nikogo nie zostały przedstawione przyczyny decyzji i działań podejmowanych wobec mnie i Wspólnoty przez przełożonych w Kurii.
Jestem przeświadczony, iż zachowywałem wszelkie nakazy wydane przez Kurię, jak również respektowałem prawo państwowe.

Moje serce duszpasterza nie pozwala mi na bierne przyglądanie się, gdy dyskredytowane są działania Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, której przewodnikiem jestem. Wspólnota daje oparcie tysiącom członków, wyróżniając się swoją działalnością ewangelizacyjną na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Wskazuję, iż odpis niniejszego oświadczenia zostanie przekazany do wiadomości Nuncjusza Apostolskiego, Prymasa Polski oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Moją wolą jest również powiadomienie Stolicy Apostolskiej o zaistniałej sytuacji, gdyż działania podejmowane względem mojej osoby, a inspirowane m. in. przez Kurię, nie zasługują na aprobatę.

Wydarzenia, które od kilkudziesięciu dni spotykają mnie oraz Wspólnotę na terenie Pustelni w Czatachowej noszą znamiona prześladowania i nękania. Posiadam wiedzę, iż J.E. Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo wyrażał zgodę na przedmiotowe najścia i poniekąd wzywał do ich dokonania.

Moje dobre imię jako posługującego Kapłana zasługuje na ochronę i poszanowanie, w szczególności mając na względzie ciężar odpowiedzialności za Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa, którą współtworzę nie tylko ze skupionymi wokół niej wiernymi, ale także pielgrzymami z całego świata.

Jestem szczerze skonfundowany treścią oraz zachowaniem J.E. Księdza Arcybiskupa Wacława Depo oraz J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego. Zostałem przezeń potraktowany jak wróg, podczas gdy moja służba zorientowana była i jest na czynienie dobra i szerzenie chwały Bożej.

Moja pokorna dłoń, wyciągnięta do współpracy, spotkała się z odtrąceniem, nie dając jednocześnie podstaw do uznania, iż mogę liczyć na jakiekolwiek zrozumienie, autorefleksję czy pomoc względem siebie.

Jako kapłan przyjmuję z ogromną pokorą działania podejmowane przez J.E. Arcybiskupa Wacława Depo, jakkolwiek uważam, iż ich cel oraz zasadność nie mogą przynieść pożądanych skutków.

Moją misją jest, aby Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa oraz Pustelnia w Czatachowej zostały oczyszczone z kłamliwych zarzutów. Choć codziennie noszę na sobie brzemię odpowiedzialności za Wspólnotę, na duchu podtrzymują mnie wierni naszego Kościoła.

Wczorajsze spotkanie zakończyło się bez jednoznacznego porozumienia, lecz z pokorą oczekuję na dalszy rozwój sytuacji. Pragnę podkreślić iż komunikat wydany przez Kurię jest w mojej ocenie przedwczesny, a w dzisiejszej dobie kryzysu, wierni potrzebują pomocy duszpasterskiej jeszcze bardziej niż dotychczas.

Z pamięcią w modlitwie,
+Daniel Galus

Czatachowa, dnia 18 listopada 2020 roku

Oświadczenie w formacie pdf znajduje się tutaj 

Czytaj również

Pielgrzymka Piesza

Pielgrzymka Piesza

MiMJ Pielgrzymka piesza do Łagiewnik Info dotyczące kosztów i wpłat zaliczki. Koniecznie podawać tytuł wpłaty ! Koszt całkowity uwzględniający ceny paliw i żywności - 700 zł dzieci do 10 rż nie płacą od 11 do 14 rż 350 zł od 15 rż powyżej 700 zł. Prosimy o wpłaty do...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza RysiaPamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.mimj.org/petycja