Informacja dla wiernych od o. Daniela

02.gru.2020

INFORMACJA DLA WIERNYCH

W związku z komunikatami płynącymi z innych parafii, jak również wobec medialnych przekazów, niniejszym informuję, iż w dniu 26.11.2020 r., ja ks. Daniel Galus, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, otrzymałem na piśmie Dekret (l.dz. 1955/6.14.4.1/2020) Jego Ekscelencji dra Wacława Depo Arcybiskupa Częstochowskiego i Metropolity, w którym osobiście informuje mnie o kanonicznym charakterze podjętych przez niego decyzji oraz że nie zostałem przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa i Metropolitę ukarany, nie nałożono na mnie kar kościelnych: „decyzja nie ma charakteru kary”; (…) „nie został przeciwko Księdzu wszczęty proces karny (administracyjny lub sądowy).” (…) został Ksiądz (…) poproszony o zawieszenie działalności pastoralnej i poinformowany o decyzji skierowania na rekolekcje.”

W tym samym dniu napisałem moją odpowiedź do Jego Ekscelencji, że przyjmuję do wiadomości Jego decyzje, które otrzymałem na piśmie w dniu 26.11.2020 r. Jednocześnie poinformowałem Jego Ekscelencję, że z powodu aktualnie istniejącego w Polsce oraz w Europie bardzo poważnego zagrożenia epidemiologicznego niemożliwym jest odprawienie rekolekcji w takiej formie, jak to zawsze bywa, czyli w innym miejscu. Zgodnie z zasadą prawą, że „nikt nie może być zmuszony do czegoś, co jest niemożliwe do wykonania” nemo tenetur ad impossibile, ad impossibilia nemo obligatur, od dnia wskazanego przez Jego Ekscelencje podejmę czas modlitwy i rekolekcji w moim mieszkaniu. Prośba Jego Ekscelencji o zawieszenie działalności pastoralnej odnosi się wprost i jest związana z faktem podjęcia rekolekcji.

Należy pamiętać, iż w podobny sposób również na czas rekolekcji w Watykanie Kuria Rzymska zawiesza bardzo uroczyste sprawowanie liturgii. Jestem przekonany, że czas adwentowego skupienia oraz dary Ducha Świętego pomogą przezwyciężyć wszystkie niedopowiedzenia.

+Daniel Galus

Czatachowa, dnia 1 grudnia 2020 roku

Informacje można pobrać w pdf klikając tutaj 

 

Czytaj również

Pielgrzymka Piesza

Pielgrzymka Piesza

MiMJ Pielgrzymka piesza do Łagiewnik Info dotyczące kosztów i wpłat zaliczki. Koniecznie podawać tytuł wpłaty ! Koszt całkowity uwzględniający ceny paliw i żywności - 700 zł dzieci do 10 rż nie płacą od 11 do 14 rż 350 zł od 15 rż powyżej 700 zł. Prosimy o wpłaty do...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza RysiaPamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.mimj.org/petycja