Habemus papam Francis!

14.mar.2013

Kochani mamy nowego papieża… Franciszka! Na część św. Franciszka z Asyżu, czyli jednego z patronów naszej wspólnoty. Chwała Panu!

Oto fragment z liturgii dnia, w którym nowy papież został wybrany:

"Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi." – Iz 49,13

Czytaj również

2 OŚWIADCZENIE dotyczące o.Łukasza Prausy

2 OŚWIADCZENIE Umiłowani Siostry i Bracia z wielkim i bólem i smutkiem odnoszę się w tym oświadczeniu do ataków o. Łukasza Prausy, ktory w ostatnim czasie, na swoim Facebooku, w sposób bezpardonowy Nas obraża i oczernia, między innymi, ogłaszając, że jesteśmy...