Kochani mamy nowego papieża… Franciszka! Na część św. Franciszka z Asyżu, czyli jednego z patronów naszej wspólnoty. Chwała Panu!

Oto fragment z liturgii dnia, w którym nowy papież został wybrany:

"Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi." – Iz 49,13