Do nagrań z forum charyzmatycznego dodano dwie konferencje i modlitwę o wyrzeczenie się wszelkiego zła.