Zapraszamy do odsłuchania Drogi Krzyżowej jaka została odprawiona w Pustelni w Czatachowie 15 Marca 2019