Spotkanie Ewangelizacyjne

Zapraszamy na spotkanie modlitewne 🙂 Temat : Z księgi Daniela ,, Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!” Szczególnymi patronami tego spotkania są Aniołowie Stróżowie naszych miejscowości. Zachęcamy do przywiezienia róż dla...

REKOLEKCJE

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje ! Na rozpoczęcie oraz zakończenie wakacji 🙂 1 List św. Pawła do Koryntian – 27.06-03.07.2022 2 List św. Pawła do Koryntian – 29.08-04.09.2022 Więcej informacji w najbliższym...