Umiłowani Siostry i Bracia,

Oddajemy w Wasze ręce 3 nr naszego kwartalnika „Światło Maryi” .
Ten numer jest poświęcony Ewangelii Świętego Jana Apostoła. Tą czwartą Ewangelię napisał umiłowany uczeń Pana Jezusa. Ta Ewangelia to Ewangelia miłości Serca Jezusa. Jest najgłębsza i najpiękniejsza ze wszystkich Ewangelii. Święty Jan był najbliżej Jezusa i Maryi. Poznał więc, najgłębsze sekrety Ich Serc, które ujawnił w swojej Ewangelii. Czytajmy więc, i rozważajmy te piękne i święte słowa pod opieką św. Jana, którego symbolem biblijnym jest wznoszący się do lotu orzeł. Święty Jan jest więc duchowym orłem, który wznosi nas przez swoją Ewangelię do Jezusa Chrystusa.
Święty Janie Apostole niebiański orle, módl się za nami, abyśmy wznieśli się do nieba.
 O. Daniel wraz z Redakcją gazety Magdaleną Gałkowską i Ewą Tylus.