Rodzino Miłości i Milosierdzia Jezusa, Umiłowani Siostry i Bracia, przeżywamy Święto Paschy Jezusa, czyli Jego Męki i Zmartwychwstania, pierwszymi świadkami i głosicielami Zmartwychwstalego Jezusa- Miłości byli Aniołowie, w białych lśniących szatach, a pierwszymi które o tym usłyszały były umiłowane przez Chrystusa Niewiasty, przyszły One bowiem do grobu aby namaścić Ciało Pana. Wielką radość ogarnęła ich serca. Życzę Wam abyście mieli w sobie tą wielką radość i płomienną Miłość, po spotkaniu z Żyjącym Jezusem i ogłaszali Jego Zmartwychwstanie z żarliwością jak Aniołowie!!! Alleluja!!! Alleluja!!! O. Daniel wraz ze Wspólnotą MIMJ 😃