Nasz zbiór adoracji, który znajdziecie w prawej kolumnie na dole, został zaktualizowany.

Dodane adoracje to:

Błogosławiona Miriam Arabka

Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich

Święty Piotr

Święty Feliks

Święta Agnieszka

Święci Aniołowie

Święta Bakhita

Święta Barbara

Święty Charbel Pustelnik

Święty Józef

Święty Jan Chrzciciel

Święty Paweł Apostoł

Święta Rita