LIST W SPRAWIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ

09.kwi.2017

Drodzy Bracia i Siostry w związku z wieloma zapytaniami odnośnie przyjazdu na Nasze spotkania, w oparciu o list ks. Wicekanclerza z mają tego roku, chcemy kolejny raz poinformować że nie ma zakazu odnośnie prowadzenia spotkań przez Naszą Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa. A ograniczenie przyjazdu na spotkanie do wiernych z archidiecezji częstochowskiej dotyczyło tylko miesiąca Maja bieżącego roku. Tak więc od czerwca nie ma żadnych ograniczeń i wszyscy wierni mogą przyjechać na spotkania.

Poniżej zamieszczamy list ks. Wicekanclerza:

CZĘSTOCHOWA, 11 MAJA 2017r.

List od ks. Wicekanclerza Mariusza Bakalarza z Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie, w Imieniu ks. Arcybiskupa Wacława Depo
Metropolity Częstochowskiego.

Wielebny Księże,

Z upoważnienia Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego pragnę przekazać Księdzu odpowiedź na skierowane do niego pismo z dnia 27 kwietnia 2017r.

Należy zauważyć, iż Komunikat Księdza Arcybiskupa z dnia 3 kwietnia br. nie zawierał zakazu organizowania spotkań Wspólnoty, ale wskazywał, iż biorąc pod uwagę toczące się prace Komisji oraz pojawiające się kontrowersje i pytania o status Wspólnoty, najwłaściwsze byłoby powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na jej spotkania do czasu wydania ostatecznego orzeczenia i podjęcia decyzji.

W dniu 2 maja br. zamieszczona została na stronie internetowej Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa podpisana przez Księdza informacja, iż „[…] do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z Naszą Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa odwołujemy nasze spotkania aż do wyraźnej opinii Naszego ks. Arcybiskupa Wacława Depo na ten temat” . Odwołanie spotkań nie nastąpiło zatem na skutek jakiegoś zakazu ze strony Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, ale było wynikiem decyzji Księdza oraz Wspólnoty.
Odpowiadając na przedłożoną prośbę, ale podtrzymując w pełni zastrzeżenia i treści zawarte w Komunikacie, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo wyraża zgodę na zorganizowanie spotkań Wspólnoty w II i III sobotę maja, jednakże wyłącznie dla wiernych z terenu Archidiecezji Częstochowskiej.

Z należnym szacunkiem KS. MARIUSZ BAKALARZ

(ks. Wicekanclerz Mariusz Bakalarz prosił o umieszczenie tego listu w takiej formie , oryginalne pismo jest w posiadaniu o.Daniela Galusa i nie może być upubliczniane w pełnej oryginalnej formie jako pismo urzędowe Kościoła)

Czytaj pismo w pdf

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....

Podziękowanie

Podziękowanie

Umiłowani Siostry i Bracia z okazji Dnia Wielkiego Czwartku , Dnia Kapłanstwa pragnę z pokorą i radością i z wielką Miłością podziękować Jezusowi- Kapłanowi Miłości i Miłosierdzia i Maryi-Matce Kapłanów za cudowny i wspaniały Dar Kapłanstwa , którym mnie Bóg obdarzył...