2 OŚWIADCZENIE dotyczące o.Łukasza Prausy

05.sty.2024

2 OŚWIADCZENIE
Umiłowani Siostry i Bracia
z wielkim i bólem i smutkiem odnoszę się w tym oświadczeniu do ataków o. Łukasza Prausy, ktory w ostatnim czasie, na swoim Facebooku, w sposób bezpardonowy Nas obraża i oczernia, między innymi, ogłaszając, że jesteśmy ekskomunikowani i każdy, kto do Nas przyjeżdża również jest ekskomunikowany, co jest fałszem, bo jesteśmy i zawsze będziemy w Sercu Kościoła Katolickiego, który kochamy i w którym Bogu, Maryi i ludziom służymy.
W tej sytuacji trzeba wprost również powiedzieć, że o. Łukasz Prausa, uległ duchowi fałszywego mistycyzmu. Ma fałszywe stygmaty, głosi fałszywe orędzia, fałszywe cuda, oszukuje przez to ludzi. Tworzy coś w rodzaju ,,kościoła ku czci swoich świętych ran”, kult relikwi – bandarzy o. Łukasza itp., co jest parodią Męki Pańskiej i kpiną z Ran Pana Jezusa. Serce Jezusa, jest przez ten grzech bałwochwalstwa bardzo obrażane i ranione. Wielu ludzi z powodu Fałszywego Stygmatyka jest zranionych, oszukanych i wykorzystanych.
Módlmy się o uwolnienie i opamiętanie o. Łukasza Prausy i ludzi którzy dali się Jemu zwieść.

Maryjo, Pogromczyni Szatana i demonów módl się za Nami.
O. Daniel Galus wraz z Katolicką Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Czytaj również

OŚWIADCZENIE dotyczące Franciszka, Biskupa Rzymu

Umiłowani Siostry i Bracia wiele osób pyta się Nas, jak odnieść się do osoby Franciszka , Biskupa Rzymu. My uważamy, że jeżeli w oczach Boga, Franciszek, Biskup Rzymu , jest ważnie wybranym Papieżem, to My to uznajemy , będąc zawsze w Sercu Kościoła Katolickiego. O....